Posedenie členov JDS ZO Zemianske Sady, MO Matice Slovenskej a členov folklórneho súboru Krojovanka v chotári pri kríži.

Počet foto v galérii: 21