Ponuka práce na pedagogické pozície v ZŠ s MŠ Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku primárneho vzdelávania (I. stupeň) v kombinácii s anglickým jazykom s nástupom od 1.9.2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com .

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady, č. 162, 925 54, príjme učiteľa/ku (II. stupeň) s aprobáciou telesná výchova v kombinácii s geografiou, fyzikou alebo chémiou s nástupom od 1.9.2021. Uchádzači musia spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy. Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov. Žiadosť o prijatie do zamestnania, štruktúrovaný životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na: riaditelzszemsady@gmail.com .