PF 2022

Príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku 2022 Vám želá starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obce Zemianske Sady.