Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Štefanec

Ohlasovňa pobytu  podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 12.10.2023 – PETER ŠTEFANEC, narodený 28.04.1975.

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Peter Štefanec (.pdf)