Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Irena Mihoková

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 06.08.2021 – Irena Mihoková, dátum narodenia 21.01.1963. Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Irena Mihoková (.pdf)