Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Bc. Mária Drápalová

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 13.09.2022

Bc. Mária Drápalová, dátum narodenia 08.07.1989

Miestom nového trvalého pobytu je obec Zemianske Sady.

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Bc. Mária Drápalová (.pdf)