Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vladimír Kysela

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch uložený doporučený list na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 28.10.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí doporučeného listu bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení doporučeného listu – Vladimír Kysela (.pdf)