Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Zemianskych Sadoch aj na Pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielky si môžete prevziať v kancelárie OcÚ na prízemí a na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 22.02.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosti vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)