Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – 24.09.2021

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 24.09.2021 v čase od 8:30 do 11:45 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice/objekty:

Zemianske Sady č. 65, 66, 67, 68, 69, 69/VE, 70, 72, 81, 82, 84, 86, 88, 88/ZA, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 1171/7, 1171/8, 1226/5.

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.