Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske Sady.

Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk – Vybudovanie kamerového systému v obci Zemianske Sady