Oznámenie o dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 224, k.ú. Zemianske Sady

U9, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách zverejňuje Oznámenie o dražbe č. 59/2024. Predmet dražby: nehnuteľnosti evidované na LV č. 224, katastrálne územie obce Zemianske Sady.

Dražba sa uskutoční dňa 05.06.2024 o 14:00 v Hotel SPECTRUM, ul. Vladimíra Clementisa 13, 917 00 Trnava. Miestnosť: Malá konferenčná miestnosť.

Oznámenie o dražbe – nehnuteľnosti na LV č. 224, k.ú. Zemianske Sady – úplné znenie oznámenia (.pdf)24