Odpočet plynomerov – január 2020

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že odpočet plynomerov v obci Zemianske Sady sa uskutoční v dňoch 14. 1. – 20.1.2020. Žiadame občanov, aby sprístupnili plynomery k odpočtu.