Odpočet elektromerov v obci Zemianske Sady – február 2021

Obecný úrad Zemianske Sady oznamuje, že v dňoch 6. a 7. februára 2021 sa v našej obci uskutoční odpočet elektromerov. Odpočet sa týka všetkých odberateľov elektriny, bez ohľadu na dodávateľa.

V prípade, ak si odberateľ nepraje vstup odpočtára do dvora/domu môže stav zanechať na viditeľnom mieste na lístočku (schránka, brána). Na lístočku musí byť výrobné číslo alebo čiarový kód elektromera, stav a podpis.

Stav elektromeru je možné zaslať odpočtárovi aj ako MMS na telefónne číslo 0903 510 832 v čase od 2. do 8. februára 2021.