Obnovenie Kríža pri Šintavskom háji

V uplynulých mesiacoch prebiehala v našom chotári obnova Kríža, ktorý sa nachádza za lokalitou Žľabina smerom na Šintavský háj. Veríme, že toto miesto sa opäť stane cieľom pre všetkých, ktorí budú mať v rámci prechádzok po našom chotári záujem o strávenie pokojných chvíľ pri modlitbe či spomienkach. Veľké ďakujem patrí všetkým občanom a poslancom Obecného zastupiteľstva, ktorí sa na obnove kríža podieľali. Informácie o histórii kríža, občanoch, ktorí sa na obnove podieľali a fotogalériu z priebehu obnovy nájdete na samostatnej stránke.