Nová kniha „Zemianske Sady minulosť a súčasnosť“ pripravená na predaj