Nová kniha “Zemianske Sady minulosť a súčasnosť” pripravená na predaj