Možnosť predaja prebytkov zo záhrad

Vážení občania!

Od 1.júla 2022 môžete ponúknuť svoje prebytky zo záhrady: ovocie, zelenina a z chovu: vajíčka, med, a pod. na predaj pred predajňou COOP Jednota Zemianske Sady pre našich občanov každú sobotu v čase od 7:00 do 10:00 hod. Prebytky zo záhrady a z chovu môžu ponúkať (predávať) len občania zo Zemianskych Sadov a to bez poplatku za trhové miesto. Predajný stolík pre Vás zabezpečí obec.