Farské oznamy od 26. novembra do 3. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. novembra do 3. decembra 2023.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 

26.11.

34. nedeľa Cez rok – Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, slávnosť Dvorníky 7:30 † bratia Emil a Marián Kamendyoví a švagor František
Bojničky 9:00 poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie
Šalgočka 9:00 † starí rodičia Kotúčkoví, Čapkovičoví, Balejkoví, Dlhošoví a švagor Milan
Dvorníky 10:30  † rodičia Gustáv a Emília Koštrnoví
Zem.Sady 10:30  †rodičia Slamkoví, starí rodičia z oboch strán a ostatná rodina
Po 27.11.
Bojničky 17:00 † manžel Jozef Dekan a rodičia a rodičia Pokorní
Ut 28.11. Dvorníky 17:00 † Peter a Margita Teššényi a rodičia z o. s.
St 29.11. Zem.Sady 17:00 †švag. Ján, Imrich a Štefan Tóthoví a švag.  Alžbeta a Betka
Št 30.11. Sv. Odreja, apoštola, sviatok Bojničky 17:00 † Alžbeta Chrenáková, Ľubomír a Pavlína
Pi 1.12. Dvorníky 17:00  † rodičia z oboch strán a všetka † rodina
So 2.12. Dvorníky 17:00 † Eva a František Blahutiakoví a prarodičia z o.s.
Ne 

3.12.

1. adventná nedeľa  Dvorníky 07:30 † rodičia Kamendyoví a starí rodičia z o.s.
Bojničky 09:00 † manžel Štefan Barák
Šalgočka 09:00 † manžel Jozef, syn Igor, sestra Matilda a starí rodičia
Zem.Sady 10:30 † starí rodičia Michal a Mária Bolečkoví a ich †  deti Mária a Jozef
Dvorníky 10:30 † manž.Anton Kadlec, synovia Luboš, Štefan a zať Jozef
  • Bojničky: od zajtra sv. omše cez týždeň budú bývať v kaplnke Centra pre mládež. Vo štvrtok bude potom pravidelná adorácia hneď po sv. omši. Nedeľné sv. omše budú bývať normálne v kostole.
  • Spovedanie k prvému piatku:
           Bojničky: pondelok a štvrtok od 15:30 do 17:00
           Dvorníky: utorok a piatok od 15:30 do 17:00 
           Šalgočka: streda od 14:30 do 15:30; 
           Zemianske Sady: streda od 15:30 do 17:00
  • Spovedanie pred Vianocami: 
           Bojničky: nedeľa 10.12., 15:00-16:30
           Zemianske Sady: nedeľa 10.12., 15:30-16:30
           Dvorníky: sobota 16.12., 9:30-11:30
  • Budúcou nedeľou začíname adventné obdobie. Môžete si priniesť adventné vence z vašich domácností, ktoré na začiatku sv. omše požehnáme.
  • Na prvú adventnú nedeľu sa koná jesenná zbierka na charitu. I takto môžme pomôcť núdznym v našej arcidiecéze.
  • Budúcu nedeľu sv. omša o 10:30 v Dvorníkoch bude obohatená piesňami pre deti. 🙂
  • Myšlienka na týždeň:„Bol som hladný a dali ste mi jesť. Možno len kúsok chlebíka. Ja nepotrebujem hrdinské skutky. Len také jednoduché, plné lásky. Krásnu JEDNODUCHÚ NEDEĽU(i celý týždeň), MILOVANÍ.. 🙂Marián Bublinec