Farské oznamy od 22. do 28. novembra 2021

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 22. do 28. novembra 2021.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
22.11.
Svätej Cecílie Bojničky
17:00
† Michal a Jolana Pavelkoví a † rodina
Ut
23.11.
Dvorníky
18:00
† Pavol a Viliam a † rodina Gubrická a Hindáková
St

24.11.

Svätého Ondreja Dung-Laka a spoločníkov Zemianske Sady
17:00
† Mária, Ernest, Františka, Jolana a Evžénia
Št

25.11.

Svätej Kataríny Alexandrijskej Bojničky
17:00
† rodičia Barákoví, Dlhošoví a manžel Alojz
Pi
26.11.
Dvorníky
18:00
† rodičia, † brat Peter a s.r.z.o.s.
So
27.11.
Zemianske Sady
17:00

Bojničky
17:00

Dvorníky
18:00

za ružencové spoločenstvo p. Vargovej

 

† Jozef a Marcela Kupkoví

† František, † rodičia Kelemenoví a s.r.z.o.s.

Ne

28.11.

1. adventná nedeľa Dvorníky
07:30
† svokor Vojtech Zaťko
Bojničky
08:45
† manžel Ľudovít, † rodina Joštová a Kadúcová
Šalgočka
09:00
† rodičia Cecília a Fridolín Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia
Dvorníky
10:30
† bratia Motešickí ONLINE
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Michal a Mária Bolečkoví, brat Jozef a starí rodičia
 • BOJNIČKY: hodová ofera po sv. omšiach bude obetovaná na opravu chrámu. Úprimné vďaka za každý váš milodar.
 • POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV: na budúcu sobotu a nedeľu pri sv. omšiach.
 • ŠALGOČKA A ZEMIANSKE SADY: možnosť zakúpenia kalendárov, podielových kníh na stolíku pri východe z kostola. Cena za kalendár + podielová kniha + pobožnosť je 8 euro.
 • ZBIERKA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN: Slovenská katolícka charita, ktorá vypomáha aj v našej farnosti prinášaním potravín pre ľudí, ktorí sú pod hranicou chudoby prosí o pomoc. V dôsledku pamdemických opatrení klesol počet darcov trvanlivých potravín, ktorými by mohli následne pomáhať. Pre tento stav vyhlasujem aj v našej farnosti možnosť zapojiť sa do zbierky trvanlivých potravín pre núdznych. Cestoviny, konzervy, instantné polievky, osobnú drogériu a iné môžete prinášať počas týždňa pred sv. omšami do sakristie chrámu. V prvú adventnú nedeľu naše dary následne odovzdáme pracovníkom charity, ktorí si pre dary prídu. Takouto formou uskutočníme jesennú zbierku na charitu, ktorá by sa mala konať na budúcu nedeľu. Namiesto zbierky vykonáme darovanie trvanlivých potravín a vaše milodary, ktoré v rámci nedeľných zvončekov obetujete na chod farnosti pošleme na účet charity v rámci celoslovenskej zbierky. Úprimná vďaka za vaše dary.
 • COVID AUTOMAT 22.11. – 28.11. II. STUPEŇ OHROZENIA PRE OKRES GALANTA (Zemianske Sady a Šalgočka) a III. STUPEŇ OHROZENIA PRE OKRES Hlohovec (Bojničky a Dvorníky)
  • Z dôvodu upravenia Covid automatu a vyhláseného lockdownu pre nezaočkované osoby sme museli pristúpiť k nasledujúcim úpravám pre účasť na sv. omšiach vo farnosti. Sv. omše počas týždňa a cez víkend s účasťou iba zaočkovaných veriacich a tých, ktorí prekonali ochorenie. Pre Zemianske Sady a Šalgočku v počte max. 100 osôb v chráme a pre Bojničky a Dvorníky v počte max. 50 osôb v chráme. Prosíme o nosenie potvrdenia o očkovaní alebo prekonaní ochorenia. Chrám sa bude otvárať 10 min. pred sv. omšou a veriaci budú pred vstupom do chrámu vyzvaní predložiť potrebné potvrdenie. Pri vstupe do chrámu je následné povinné vykonávať zoznam účastníkov – preto prosíme, aby ste si už doma pripravili na malý kúsok papiera vaše telefónne číslo alebo meno a priezvisko a pri vstupe do chrámu tento papier s vašimi údajmi vložili do pripravenej schránky.
  • Pre nezaočkovaných veriacich zostáva možnosť individuálnej pastoračnej služby– to znamená že po sv. omšiach bude možnosť sv. prijímania a sv. spovede a to nasledovne:
   • Pracovný týždeň: Bojničky, Zemianske Sady – 17:30 – 17:45 a Dvorníky 18:30-18:45
   • Nedeľa: Bojničky: 08:30-08:45 Šalgočka 09:45-10:00 Zemianske Sady a Dvorníky 11:15-11:30
   • po sv. omšiach bude možné v chráme individuálne prijať sv. prijímanie alebo sv. spoveď