Farské oznamy od 19. do 25. augusta 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 19. do 25. augusta 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
19.08.
Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ut
20.08.
Svätého Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
St

21.08.

Svätého Pia X., pápeža Zemianske Sady
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Št

22.08.

Panny Márie Kráľovnej Bojničky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Pi
23.08.
Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
So
24.08.
Svätého Bartolomeja, apoštola Dvorníky
18:00
SV. OMŠA NEBUDE
Ne

25.08.

21. cezročná nedeľa
Dvorníky
07:30
† Jozef Klokner
Bojničky
08:45
† Ľubomír Daniš
Šalgočka
09:00
† rodičia Hubinoví a Majkoví
Dvorníky
10:30
† Ľudmila Polášová a † rodina
Zemianske Sady
10:30
† rodičia František a Helena Královičoví, Štefan a Mária Tomaníkoví a starí rodičia
  • ZASADNUTIE EKONOMICKEJ RADY FARNOSTI: prosíme členov, ak im to dovolí čas, prísť na spoločné stretnutie v pondelok 26.08. o 19:30 na faru do Dvorníkov.
  • STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bojničky pondelok 26.08.o 18:30 v kostole a Dvorníky 27.08. o 18:30 v kostole.
  • Otec Róbert bude počas týždňa na skautskej lesnej škole, z tohto dôvodu nebudú sv. omše. V prípade zaopatrovania alebo pohrebných obradov bude k dispozícii otec Juraj na tel. kontakte: 0915 337 037