Farské oznamy od 17. do 24. decembra 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 17. do 24. decembra 2023.

Deň Lit. kalendár Miesto, čas Úmysel svätej omše
Ne 

17.12.

3. adventná nedeľa Dvorníky 7:30 za duše v očistci
Bojničky 9:00 † manželka Matilda Vyhlidalová
Šalgočka 9:00 † starí rodičia Stranoskí, Rojčíkoví, ujo Alfréd, teta Jozefína a Otília
Dvorníky 10:30  za farníkov
Zem.Sady 10:30  † rodičia Koloman a Mária, sestry, bratia a starí rodičia z o.s.
Po18.12.
Bojničky 17:00 † rodičia Ján a Mária Skokanoví, brat Ján, sestra Helena a synovec Jozef
Ut19.12. Dvorníky 17:00 † priateľka Marianna
St 20.12. Zem.Sady 17:00 † rodičia Michal a Anastázia Bolečkoví, manžel Ján a o. †r.
Št 21.12. Bojničky 17:00 † rodičia Moravcoví a Kováčoví, brat a sestra
Pi 22.12. Dvorníky 17:00 vďaka za život a za Božiu pomoc do ďalších rokov pre nevestu
So 23.12. Dvorníky 6:30 roráty – na úmysel
Dvorníky 17:00 † Vlasta a Jozef Halloví (výročná)
Ne 

24.12.

4. adventná nedeľa  Dvorníky 07:30 za farníkov
Bojničky 09:00 † rodičia Emanuel a Mária Blštákoví a st. rodičia z o. s.
Šalgočka 09:00 na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc
Zem.Sady 10:30 † rodičia Jozef a Cecília, Štefan a Irena a st. rodičia z o. s.
Dvorníky 10:30 † Ferdinand a Jolana Vargoví a rodičia z o.s.
  • Spovedanie starkých a chorých k Vianociam nahláste v sakristii kostola. Spovedať budem chodiť v piatok.
  • Zemianske Sady: Koledníci Dobrej noviny by chceli chodiť 25. decembra od 13:30. Kto by chcel, že by k nim koledníci prišli, nech sa zapíše v sakristii kostola.
  • Šalgočka: Tak isto by koledníci Dobrej noviny chceli chodiť 25. decembra od 13:00. Kto by chcel, že by k nim koledníci prišli, nech sa zapíše v sakristii kostola.
  • Betlehemské svetlo si budete môcť zobrať do svojich domovov budúcu nedeľu po sv. omšiach. V Dvorníkoch až do 17:00 hod. O 17:00 zvon farského kostola zvonením pozve nás všetkých k štedrovečernému stolu.
  • Myšlienka na týždeň:„Prajem všetkým, aby nám Pán pomohol zmeniť sa na CHOBOTNICE. Aby sme mali veľa chápadiel. Nie veľa uchopiť, ale veľa chápať. Hlavne našich najbližších. Nádherné CHOBOTNICOVÉ VIANOCE, moji milovaní. Marián Bublinec