Farské oznamy od 16. do 22. mája 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 16. do 22. mája 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
16.05.
Sv. Ján Nepomucký Bojničky
18:00
† Michal a Jolana Pavelkoví, sestra Terézia a synovec Jozef
Ut
17.05.
Dvorníky
18:00
† Anna Kollárová
St
18.05.
Zemianske
Sady
18:00
† Štefan Herceg, rodičia a † rodina
Št
19.05.
Bojničky
18:00
† rodičia Ondrejíčkoví, s.r., sestra a brat
Pi
20.05.
Dvorníky
18:00
† Eduard a Natália Polákoví, dcéra Beáta a nevesta Veronika
So
21.05.
Dvorníky
18:00
† manžel Vít Očenáš
BOJNIČKY
10:30
SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVATÉHO PRIJIMANIA
za prvoprijímajúce deti a ich rodiny
Ne
22.05.
6. veľkonočná nedeľa Dvorníky
07:30
za farníkov
Bojničky
09:00
† Bonaventúr Kupka, matka Marcela, rodičia a † rodina
Šalgočka
09:00
† rodičia Sobotovičoví, Psotoví, švagrovia a † rodina
Dvorníky
10:30
† rodičia z oboch strán a bratia
Zemianske
Sady
10:30
† rodičia Fridrich a Jarmila Slamkoví, brat Fridolín a Jaroslav, synovec Daniel a s.r.
  • BOJNIČKY: v piatok 20.5. o 15.00 svätá spoveď prvoprijímajúcich detí a ich rodičov
  • DETSKÁ SV. OMŠA: budúca nedeľa Dvorníky 10:30.
  • PÚŤ RODINY NEPOŠKVRNENEJ: 28.05. sobota Rajecká Lesná.
  • SLÁVNOSŤ K ÚCTE SV. RITY: spojená s požehnaním ruží – nedeľa 29.05. 10:30 farský chrám Sereď.
  • OHLÁŠKY: „Dp. Pavol Reisel, diakon, má byť 11.06.2022 vysvätený za kňaza. Kto by vedel o nejakej cirkevnorpávnej prekážke, je povinný to ohásiť na farskom úrade.“