Farské oznamy od 1. do 7. augusta 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 1. do 7. augusta 2022.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
01.08.
 Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori  Bojničky
18:00
poďakovanie za 80 rokov života a prosba o zdravie pre rodinu Brinčíkovú
Ut
02.08.
  Dvorníky
18:00
† rodičia Joštoví, súrodenci a s.r.z.o.s.
St
03.08.
  Zemianske
Sady
18:00
† rodičia František a Rozália Crhlíkoví, sestry, švagrovia a celá  † rodina
Št
04.08.
Svätého Jána Máriu Vianneya  Bojničky
18:00
† brat Štefan Nagy
Pi
05.08.
  Dvorníky
18:00
† Karol Bosorád a rodičia
So
06.08.
Premenenie Pána Dvorníky
18:00
† Luboš Klajdáč
Ne
07.08.
19. nedeľa v Cezročnom období  Dvorníky
07:30
† rodičia a brat Ľubomír
Bojničky
09:00
† manžel Ľubomír, matka Filoména a Michal
Šalgočka
09:00
† rodičia Ján a Hedviga Košťányoví, syn Milan a celá † rodina
Dvorníky
10:30
† Augustín a Emília Juríčkoví, Augustín a Amália Hrotkoví a deti
Zemianske
Sady
10:30
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc z príležitosti život.jubilea 75. narodenín pani Heleny Kriškovej

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ:
BOJNIČKY: pondelok a štvrtok 16:30 – 18:00
DVORNÍKY: utorok a piatok 16:30 – 18:00
ŠALGOČKA: streda 15:30 – 16:30
ZEMIANSKE SADY: streda 16:30 – 18:00