Farské oznamy od 05. do 11. júna 2023

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 5. do 11. júna 2023.

Deň Liturgický kalendár Miesto
Čas
Úmysel svätej omše
Po
05.06.
 Svätého Bonifáca, biskupa a mučeníka  Dvorníky
15:00
Pohrebná sv. omša † Milan Hanzel
Bojničky
18:00
† Peter Pavelka a syn a † Ján a Oľga Juskoví a s.r.z.o.s.
06.06.   Dvorníky
18:00
† Anton a Irena Hanuliakoví a s.r.z.o.s.
St
07.06.
 SV. OMŠA NEBUDE
Št
08.06.
 PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi  Šalgočka
17:00
† rodičia Štefan a Paulína a celá † rodina
Zemianske
Sady
17:00
† manžel a otec Jozef Šárik, rodičia, súrodenci a svokrovci
Bojničky
18:00
† rodičia a starí rodičia Slobodoví
EUCHARISTICKÁ PROCESIA 
Dvorníky
18:00
† manžel Anton Ujlacký, súrodenci Anna, Ján a Štefan a r.z.o.s.
Pia 09.06. Dvorníky
18:00
† Veronika Koborová
So
10.06.
  Dvorníky
15:00
 Sobášna sv. omša  ĎURIAČ – DURILOVÁ
Dvorníky
17:00
† Peter Bališ a rodičia
Šalgočka
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Košťányovú
EUCHARISTICKÁ PROCESIA 
Ne
11.06.
10. nedeľa v Cezročnom období  Dvorníky
07:30
Za farníkov
Bojničky
09:00
† rodičia Mikulnoví a súrodenci 
Dvorníky
10:30
† s.r. Sochoroví a Sobotovičoví
Zemianske
Sady
10:30
† manžel a otec Ladislav a syn Ľubomír Donáthoví, † bratia a švagriné
Dvorníky 15:00

EUCHARISTICKÁ PROCESIA 

  • PROCESIE VO FARNOSTI: vopred úprimná vďaka všetkým za prípravu a pomoc pri priebehu slávností. Srdečne pozývame rodiny s deťmi aj s nádielkou lupienkov. Zvlášť sú pozvané prvoprijímajúce deti z farnosti s rodičmi.
  • FARSKÁ PÚŤ BUTKOV: sobota 17.06. – odchod autobusu: 07:00 Bojničky (zástavka pod kostolom), 07:05 Dvorníky (pod kostolom) a 07:10 Zemianske Sady (zástavka pod kostolom). Cena cestovného 10,- euro. Predpokladaný príchod 18:00.