Dotazník – využitie areálu bývalého SOUP Zemianske Sady

Vážení spoluobčania,

dňa 6.9.2021 nečakane navštívil našu obec predseda TTSK Mgr. Jozef Viskupič s prvým podpredsedom Mgr. Józsefom Berényim, riaditeľom odboru správy majetku a investičnej činnosti TTSK Mgr. Ľubošom Krajčírom a synom budúceho majiteľa areálu bývalého SOUP v Zemianskych Sadoch s pánom Štefunkom mladším.

Informovali ma, že dolaďujú posledné detaily kúpno – predajnej zmluvy a vraj je potrebné do zmluvy uviesť aj zámer budúceho užívania areálu v Zemianskych Sadoch. Oboznámil som ich s platným územným plánom obce Zemianske Sady. Areál je v tzv. občianskej vybavenosti, kde môže byť školstvo, sociálne veci, služby pre obyvateľov, multifunkčné objekty, atď… Informoval som ich, že areál nie je vhodný zatiaľ na bývanie a taktiež nie je vhodný na výrobu, ktorá je hlučná, prašná a obťažujúca občanov bývajúcich v blízkosti areálu. Budúci majiteľ ma požiadal o predloženie zámerov zo strany obce na možnosť budúceho využitia areálu.

Vážení spoluobčania žiadam Vás preto o vaše vyjadrenie zámeru využitia tohto areálu. Prosím Vás o Vašu pomoc a do 23.9.2021 zaslať inšpirácie, dobré nápady na možné ďalšie rozumné využívanie areálu, ktoré budú mať pre obec význam a budú prínosom prostredníctvom priloženého dotazníka „Ako si predstavujete ďalšie využitie bývalého areálu SOUP Zemianske Sady ?“ Vyplnený dotazník môžete do uvedeného termínu odovzdať na Obecnom úrade Zemianske Sady počas úradných hodín.

Ing. Roman Súkeník, starosta obce Zemianske Sady.

„Ako si predstavujete ďalšie využitie bývalého areálu SOUP Zemianske Sady ?“ – formulár dotazíka (.docx)