V sobotu 24. apríla 2021 sme za dodržania bezpečnostných opatrení pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali čistenie extravilánu obce. Počas dopoludnia smeti a odpad zbieralo 40 občanov našej obce, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Nakladanie s odpadmi sa stáva čoraz väčším a nákladnejším problémom. Prosíme všetkých občanov, aby dlhodobo venovali pozornosť znižovaniu tvorby odpadov a ich správnemu zhodnocovaniu. Separujme odpady, ktoré vytvoríme, ukladajme ich tam, kam patria a starajme sa o svoje okolie tak, aby bolo čisté a bezpečné.

Počet foto v galérii: 42