Deň Narcisov 2023 v Zemianskych Sadoch

Vo štvrtok 20. apríla 2023 sa  uskutoční šľachetná akcia pri príležitosti „Dňa narcisov“ verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine. Každý, kto si  pripne  na svoj odev narcis , vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomôže zozbierať finančné prostriedky na pomoc chorým pacientom a ich rodinám. Žiaci ZŠ s MŠ zemianske  Sady budú v čase 9:00 do 12:00 hod. prechádzať po obci a budú zbierať dobrovoľné príspevky.

Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vysielame onkologickým pacientom odkaz, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú našu podporu.