Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ v obci Zemianske Sady

Obecný úrad Zemianske  Sady zverejňuje informácie k priebehu celoplošného testovania s názvom „Spoločná zodpovednosť“ v našej obci, ktoré bude prebiehať len v sobotu  31. októbra 2020:

  • testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste v  areáli Základnej školy – vstup bude od Materskej školy cez veľkú bránu v čase od 7:00 do 22:00. V čase od 12:00 do 13:00  a od 17:00 do 17:30 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odber bude realizovaný o 21:30. Kto sa nestihne otestovať v sobotu, môže sa dať otestovať v nedeľu 1. novembra v Šalgočke, alebo v Pustých Sadoch.
  • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účasti, nie v abecednom poradí.
  • testovanie je dobrovoľné a určené pre osoby od 10 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
  • každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti kartičku poistenca.
  • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
  • počas čakania na test a pobyte v  areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
  • osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát o výsledku testu.
  • každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny príslušníkov ozbrojených síl, policajného zboru, zamestnancov obce a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme včas informovať.