7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 9.12.2015

7. zasadnutie Obecného zastupiteľstva