6. zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 7. 10. 2015 – pozvánka

6. zasadnutie OZ 7. 10. 2015