45 rokov služby pani Ľudmily Vaškovej

V nedeľu 18. septembra 2022 na záver Svätej omše starosta obce Zemianske Sady Ing. Roman Súkeník a zástupcovia Krojovanky Ing. Jozef Kotúček a Oľga Kostková poďakovali v mene našich duchovných otcov a veriacich zo Zemianskych Sadov pani Ľudmile Vaškovej za jej 45 ročnú službu modlitebníčky.

Žezlo prevzala po pani Valérii Švecovej. Pred vysvätením kostola v Zemianskych Sadoch sa pani Vašková 23 rokov modlievala v Šalgočke. V Zemianskych Sadoch pôsobí už 22 rokov. Úprimné Pán Boh zaplať za jej službu a do ďalších rokov života jej prajeme pevné zdravie.