Úhrada poplatku za TKO na rok 2020

Vážení spoluobčania, v uplynulých dňoch Vám boli doručené výmery na Daň z nehnuteľnosti a tuhý komunálny odpad. Občania, ktorí majú preukaz ZŤP môžu požiadať obec o zľavu 50 % za stavby na bývanie.

Nálepky na smetných nádobách platia do konca mája 2020.

Žiadame Vás preto uhradiť poplatok za TKO. Kto nebude mať zaplatený poplatok za TKO do konca mája nedostane nálepku a nebudú mu vyprázdnené smetné nádoby. Vrecia a odpad voľne položený pri smetnej nádobe zberová spoločnosť nezoberie. Keď budete separovať sklo, papier, plasty, kovy a biologický odpad smetná nádoba vám bohato vystačí.