Oznámenie o uložení listovej zásielky – Roman Krivošík

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v  Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku. na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať v kancelárie na prízemí do termínu: 13.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielku bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.