Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík

Oznamujeme Vám, že máte na Pošte v Zemianskych Sadoch 2 zásielky na prevzatie. Zásielky si môžete prevziať na Pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 20.08.2021. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielok budú písomnosti vrátené jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ladislav Kosík (.pdf)