Zmeny cestovných poriadkov a ich pripomienkovanie – 2020/2021 – úplné znenie (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov a ich pripomienkovanie - 2020/2021 - úplné znenie (.pdf)