Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 – úplné znenie (.pdf)

Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 - úplné znenie (.pdf)