Zmena stavby pred jej dokončením – Marcela Velikov (.pdf)

Zmena stavby pred jej dokončením - Marcela Velikov (.pdf)