Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11

Zápisnica o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí 10.11