Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Zemianske Sady – školský rok 2020/2021 – pokyny (.pdf)

Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ s MŠ Zemianske Sady - školský rok 2020/2021 - pokyny (.pdf)