Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hod

Zámer prevodu vlastníctva majetku spôsobom predaja z dôvodu hod