XIII. Družobný deň obcí Zemianske Sady, Šalgočka a Pusté