Výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov – úplné znenie a zoznamy vlastníkov – október 2020 (.pdf)

Výzvy pre vlastníkov lesných pozemkov - úplné znenie a zoznamy vlastníkov - október 2020 (.pdf)