Výzva na vykonanie deratizácie v období od 24.04.2020 do 15.05.2020 – úplné znenie (.pdf)

Výzva na vykonanie deratizácie v období od 24.04.2020 do 15.05.2020 - úplné znenie (.pdf)