Výzva na predkladanie ponúk – prostriedky na dezinfekciu – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk - prostriedky na dezinfekciu - úplné znenie a podmienky (.pdf)