Výzva na predloženie cenovej ponuky – Projektová dokumentácia na projekt „Kultúrno – spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti“ – úplné znenie výzvy (.doc)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Projektová dokumentácia na projekt "Kultúrno - spoločenská budova“, zvýšenie energetickej účinnosti" - úplné znenie výzvy (.doc)