Výzva na zaslanie cenovej ponuky na búranie strechy KD