Výsadba novej izolačnej zelene – kompletné znenie výzvy na predkladanie ponúk a prílohy (.pdf)

Výsadba novej izolačnej zelene - kompletné znenie výzvy na predkladanie ponúk a prílohy (.pdf)