Výzva na predkladanie ponúk na zákazku “Výsadba novej izolačnej zelene” – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk na zákazku "Výsadba novej izolačnej zelene" - úplné znenie a podmienky (.pdf)