Výzva na predkladanie ponúk – Zemianske Sady – Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV – úplné znenie a podmienky (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk - Zemianske Sady - Tlaková kanalizácia PRESSKAN + ČOV - úplné znenie a podmienky (.pdf)