Výzva na predkladanie ponúk – Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady – úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)

Výzva na predkladanie ponúk - Regenerácia zelene v obci Zemianske Sady - úplné znenie výzvy a podmienky (.pdf)