Príloha č. 2 – Výkaz/výmer – prázdny (.xls)

Príloha č. 2 - Výkaz/výmer - prázdny (.xls)